Громадянське виховання дошкільнят

У всіх дошкільних вікових групах створено належні умови для проведення роботи у цих напрямках: обладнано книжкові куточки, центри сюжетно-рольових ігор, в процесі яких діти засвоюють норми людських взаємин, моральні цінності; національні куточки. Кожна група має народознавчі та національні куточки, в яких представлені: державні символи країни, альбоми, збірки листівок, ілюстрації про рідне село і країну, карту країни, ляльки в національному одязі, невеличкі зразки предметів українського побуту і декоративно-прикладного мистецтва тощо.

Національні куточки сприяють формуванню знань дошкільнят про державні та рослині символи, обереги своєї країни, виховують патріотичні почуття.

Переглянуті заняття свідчать, що у дошкільному навчальному закладі проводиться роз'яснення ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, виховується почуття поваги до них, формуються стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті та під час урочистих заходів.Цікавими, змістовними були заняття в старшій групі № 2 «Державні символи України» (вихователь Вознюк І.В.), в середній групі №1 «Моя Батьківщина – моя Україна» (вихователь Чучмай О.В.), інтегроване заняття в середній групі №3 «Моя Україна» (вихователь Мамчур О.М.). Педагоги використали цікавий дидактичний та ілюстративний матеріал, дидактичні ігри, технічні засоби навчання. Діти впізнають державну символіку (Прапор, Гімн, Герб), знають назву Батьківщини, рідного міста.

Встановлено, що педагоги груп значну увагу приділяють питанню соціально-морального розвитку дошкільників і здійснюють цю роботу на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти України та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Діти молодших груп мають уявлення про те, що погано, а що добре, мають навички культури поведінки . У дітей середніх груп помітні позитивні зміни у стосунках із однолітками та дорослими, виховується повага до їх батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку. Малюки вміють підпорядковувати свої бажання вимогам інших дітей та дорослих. Старші дошкільники володіють навичками спілкування з дорослими та дітьми, проявляючи ввічливість, усвідомлюють відмінність між добром і злом, можуть пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх. Соціально – моральний розвиток, формування громадянина України – одне з чільних завдань дошкільного навчального закладу.

Аналіз календарних планів вихователів показав, що із старшими дошкільниками проводяться морально-етичні бесіди на такі теми: «Правила доброти», «Наші обов’язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та погані вчинки» та інші.

Як показала перевірка, громадянський компонент виховання найвиразніше втілюється вихователями під час занять з мовленнєвого розвитку, читання художньої літератури, зображувальної та ігрової діяльності, ознайомлення з довкіллям. Для цього використовуються комплекс засобів педагогічного впливу: наочність, твори дитячої літератури, морально - етичні завдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги у різних видах діяльності. І, як наслідок, діти молодших називають елементи українського одягу, український посуд, мають знання про рідне місто; у дітей старших груп сформовані знання про Україну, її столицю. Діти старших груп розрізняють державні та народні символи.

Як свідчить перевірка, значна увага приділяється правовій освіті дітей, вихованню в них моральної культури, тому діти старших груп обізнані із своїми правами та обов'язками.

Основною формою правового навчання та виховання дітей у ДНЗ є гра. Саме вона посідає чільне місце у правовиховній та виховній роботі. Тому вихователями найчастіше застосовуються різноманітні ігрові способи правового навчання дітей, а саме:

- ігри - стимулювання духовного типу поведінки: «Ми любимо один одного», «Який мій друг», «Свято розуміння»

- ігри та вправи, які сприяють розширенню правових знань, знайомлять дітей зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки: «Я маю право», «Я не повинен», «Швидка допомога»

- ігрові вправи на формування власної гідності та самосвідомості: «Кого вам було шкода», «Як захистити себе», «Снігова королева», «Квітка мого імені».

Запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад, бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри, які сприяють збагаченню знань у дошкільнят, дають можливість дітям вирішувати багато правових завдань та формують у них початкову правову культуру. Для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття і запам’ятовування наданої інформації широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал. Метою даних занять є навчання дошкільнят розуміти зміст казок, аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав дітей. Формуючи основи особистої правової культури у дітей в дошкільному віці, вихователі ДНЗ використовують такі методи як:

- розглядання малюнків із зображенням знайомих дітям життєвих ситуацій, які демонструють настрій, поведінку їхніх однолітків (тривогу, хвилювання, страхи, фізичний біль, образу тощо);

- читання творів художньої літератури, зокрема казок, з подальшим обговоренням;

- морально – етичні бесіди на різноманітні правові теми;

- сюжетно – рольові ігри: «Дорога-транспорт», «Сам удома», «Ми пасажири», «Я загубився».

При підготовці до занять вихователі використовують матеріали педагогічної літератури: “Палітра педагога”, “Дошкільне виховання”, “Дитячий садок”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, в яких піднімаються питання правового виховання.

Першочерговими завданнями морального розвитку дошкільників є пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей, ознайомлення із змістом і значенням моральних вимог, норм і правил поведінки, морально-етичними цінностями. Особливе значення надається громадянському вихованню з дошкільних років: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих суспільних подій. Для цього використовується комплекс засобів педагогічного впливу (наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні завдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги та ін.) в різних видах діяльності впродовж усього часу перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

/Files/images/77.gif

Кiлькiсть переглядiв: 800