• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Сторінка завідувача

/Files/images/книга2.pngЗвіт

завідувача Радивилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Сонечко"

Михалюк Валентини Володимирівни

 • Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

 • Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 • 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 • 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

 • 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 • 2. Вибір лічильної комісії
 • 3. Звіт завідувача.
 • 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 • 5. Таємне голосування.

Присутні: міський голова м.Радивилів Карапетян М.А., Головний спеціаліст Радивилівської райдержадміністрації Киричук В.А..

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1983 року

Засновником дошкільного навчального закладу є Радивилівська міська рада.

Режим роботи ДНЗ відповідає запитам батьків. Дошкільний навчальний заклад працює за 5-ти денним робочим тижнем, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.30 – 18.00.Чергова група працює з 18.00 – 19.30.У своїй роботі дошкільний навчальний заклад керується законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Конституцією України, Законом України «Про охорону дитинства», «Конвенцією з справ дитини», Положенням про дошкільний заклад та іншими нормативними документами, передбаченими законодавством Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Заклад повністю забезпечено твердим та м’яким інвентарем, посудом. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей. З 1 червня ми розпочинаємо ремонт всіх приміщень дошкільного закладу з тим, щоб з 16 липня діти прийшли у чисті та затишні групи.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання

Наш навчальний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. У закладі працює 35 педагогічних працівників . З них мають :

вищу кваліфікаційну категорію – 14

І кваліфікаційну категорію – 7

ІІ кваліфікаційну категорію - 1

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 13

Дошкільна навчальна установа розташована у типовому приміщенні,
має у своєму складі 13 груп, з них:

 • 2 раннього віку
 • 4 молодшого дошкільного віку
 • 3 середнього дошкільного віку
 • 4 старшого дошкільного віку. В усіх группах виховувалося 350 дітей при нормі 250.

Головна мета закладу:

 • Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку
 • Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Основні завдання, які вирішував коллектив дошкільного закладу у цьому навчальному році були:

1. Удосконалити форми, методи і прийоми робо ти з дошкільниками відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечити необхідний психолого-педагогічний супровід, урахуванням вікових, інтелектуальних та індивідуальних особливостей дітей.

2. Забезпечити умови для повноцінного розвитку, збереження та зміцнення здоров’я вихованців, формування основ рухової діяльності та гігієнічної культури; продовжити формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я.

3. Удосконалити форми і методи громадянського виховання з позиції Базового компонента дошкільної освіти.

Адміністрацією та педагогічним колективом дошкільного закладу створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів відповідає естетичним, педагогічним та гігієнічним вимогам.

Наявний спортивний комплекс для дітей дошкільного віку та окремі майданчики для рухливих ігор і відпочинку.

У дошкільному закладі на вимогу сьогодення створена електронна база реєстрації дітей. На черзі на влаштування у 2014 році в ДНЗ перебуває 47 дітей. Цього літа ми набираємо 35 дітей раннього віку та 41 дитину в молодші групи. В закладі працюватиме 4 старші групи.

З 26 грудня 2013 року у дошкільному закладі додатково відкрито одну дошкільну групу (молодшу).

Заклад забезпечений комп’ютерною технікою: 2 комп’ютери, принтер. Широко використовується у роботі закладу всесвітня мережа Інтернет. Створено веб-сайт ДНЗ. У закладі є 5 телевізорів з відеопроектором, магнітофони. Використання технічних засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу, сприяє засвоєнню вихованцями навчального матеріалу.

Робота методичного кабінету дошкільного закладу організована з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно до Типового положення про методичний кабінет дошкільного закладу.

З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогів впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи - індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педгодини і консультації, педчитання, анкетування, працювала творча група тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо.

Зміст методичної роботи визначався основними завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік.

Педагоги використовують в роботі широкий спектр науково-методичної літератури, педагогічної літератури, рекомендованої МОіН України, підписні періодичні видання «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкілля», «Джміль», «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист», «БВДС», «Дошкільний навчальний заклад», «Музичний керівник», «Мистецтво», «Методична скарбничка вихователя», «Дитячий садок», «Розкажіть онуку».

Наповнення кабінету інформаційне та змістовне, сучасне та естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів дошкільного закладу у професійному самовираженні і самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення.

Створені умови для індивідуальної роботи, де педагоги можуть спокійно працювати з матеріалами бібліотеки, яка складається з великої кількості методичної літератури та періодичних видань. Укладені каталоги та картотеки наявних матеріалів.

Діє виставка передового педагогічного досвіду, де вихователі мають змогу ознайомитися з корисним для використання у професійній діяльності педагогічним досвідом з подальшим його поширенням та впровадженням в роботу.

Педагогічні працівники закладу беруть активну участь у методичних заходах, що проводить районний методичний кабінет, конкурсах-ярмарках педагогічної творчості. Педагоги закладу активно застосовують у практиці своєї діяльності сучасні освітні технології, відтворюють або модернізують на рівні власного бачення, особливостей віку дітей своєї групи. В навчально-виховному процесі знайшли своє місце такі педагогічні технології:

розвиток творчих здібностей Л. Шульги;

розвиваюче навчання за методикою Л.Шелестової;

нетрадиційна техніка зображувальної діяльності;

авторська система фізичного виховання М.Єфименка;

гуманістичне виховання В.О.Сухомлинського;

розвиток мовлення Н.Гавриш

У дошкільному закладі працює практичний психолог Мирончук Л.В., яка забезпечує соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу. Вона організовує методичну роботу з педагогами закладу з підвищення їх психологічної освіти і культури. З цією метою у поточному навчальному році діє семінар практичного психолога для педагогів, де розглядалися питання розвитку та покращення психологічного здоров’я дітей, психокорекційного малювання з емоційними дітьми, проведено психолого-педагогічний тренінг «Психофізичний розвиток дитини за програмою «Українське дошкілля». Практичний психолог забезпечує якісне вивчення процесу становлення психіки дітей, що є фундаментом психологічного супроводу, запорукою адекватного забезпечення його змісту щодо кожної конкретної дитини, проводить діагностичну та корекційну і розвивальну роботу з дітьми.

В дошкільному навчальному закладі функціонує музичний та спортивний зали. Зали та групові приміщення утримуються в в належному стані, забезпечені необхідними меблями та м’яким інвентарем. Спортивний зал має все необхідне обладнання, дрібний інвентар, атрибути до рухливих ігор. Музичний зал має необхідні музичні інструменти, гарне естетичне оформлення. Педагоги постійно піклуються естетичним станом груп та залів.

Разом з тим обладнання спортивного та музичного залів, групових приміщень потребує подальшого поповнення відповідно до до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільному навчальному закладі.

Навчально–виховний процес у групах дошкільного закладу здійснюється відповідно до програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Групові приміщення забезпечені необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми. У вікових групах створено ігрові зони, національні куточки, куточки природи, книги, самостійної діяльності, зони сюжетних ігор. Педагогами кожної групи накопичено та систематизовано весь дидактичний (демонстраційний та роздавальний), наочний матеріали для організацій навчально – виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку. Кожна вікова група має достатньо дидактичного матеріалу та методичних посібників для здійснення педагогічного процесу та користується матеріалами методичного кабінету.

У закладі створено оптимальні умови для харчування дітей. Харчоблок та допоміжні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблок забезпечено повністю кухонним та технологічним інвентарем. Харчоблок працює в належному режимі, відповідно до графіка роботи. У 2013 році проведено його капітальний ремонт: замінена штукатурка, 60 кв. метрів облицювальної плитки, водогін. Забезпечене холодне та гаряче водопостачання.

Харчування дітей у закладі проводиться відповідно до наказу № 18 від 12.09.2013 «Про організацію харчування дітей в дошкільному закладі», наказу № 28 від 28.10.2013 «Про призначення відповідальної особи за зняття проб з готових страв», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006 зі змінами і доповненнями. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС. Харчування здійснюється за кошти міської ради – 50%, батьків – 50% і складає 10 гривень за 1 день.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти ЧАЕС – 5

- малозабезпечені: 8

- багатодітні сім’ї : 27

В штатному розписі закладу з вересня 2013 року введено посаду дієтсестри. Медсестрами ведеться чіткий контроль за організацію харчування дітей в закладі. На різні пори року в закладі складається перспективне двотижневе меню, складається щоденне меню-розкладка, яка розміщується в харчоблоці та вивішується меню для ознайомлення батьківською громадськістю. Набір продуктів збалансований, в меню дітей є м’ясо, риба, молочні продукти, лимони, твердий сир, соки, повний асортимент овочів. З метою здешевлення харчування дітей окремі продукти в заклад постачають безпосередньо від виробника: м’ясо, молочні продукти, яйця, кури, хлібобулочні вироби. Продукти харчування, які надходять в дошкільний заклад, зберігаються у спеціальних приміщеннях. На всі продукти, які надходять по заявці-замовленню наявні сертифікати якості.

Контроль за якістю приготування їжі проводиться щоденно, про що свідчать записи у книгах бракеражу готової продукції. Щоденно виставляються добові проби. Відповідальність за якість та зберігання продуктів несе завгосп, медсестра.

Варіативна складова Базового компонента реалізовується за чинними парціальними програмами з освітніх ліній «Іноземна мова» та «Хореографія» з урахуванням потреб розвитку дітей та побажань батьків чи осіб, які їх замінюють. В дошкільному закладі працюють гуртки англійської мови (Кожевнікова Н.С.) та хореографії ( Кохан І.Л.) . Реалізація варіативної частини забезпечується парціальними програмами «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку (авт.Гунько С..Гусак Л.,Лещенко З.)» та «Дитяча хореографія» А.Ткачук.

Відповідно до плану роботи в закладі музичними керівниками розроблено план проведення свят та розваг у кожній віковій групі. Тематика і зміст заходів відповідають сезонності у природі. До зазначених свят виготовляються атрибути, готуються костюми та розробляються сценарії

На високому рівні в дошкільному закладі проводяться спортивно-масові заходи. З 19 по 23 листопада 2013 року проводився фестиваль «Гармонія руху», в якому брали участь діти і батьки. В кожній групі щомісяця проводиться День здоров’я. Інструктор з фізкультури Рибкіна І.Б. спланувала і проводить фізкультурні свята та розваги в кожній дошкільній групі.У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки.

Педагогічний колектив постійно працює над модернізацією розвивального середовища груп та залів дошкільного навчального закладу з метою створення умов для роботи з обдарованими і здібними дітьми. З метою розвитку творчих здібностей дошкільників у закладі працюють гурток англійської мови «Говоримо англійською» та хореографічний гурток « Віночок».

Створено сайт дошкільного закладу, проводиться робота щодо його поповнення Проведено роботу щодо впровадження програми «Курс: дошкілля» створено електронну адресу закладу. Скарг громадян щодо діяльності закладу до його керівника не надходило. Діяльність закладу висвітлюється на сторінках газети міської ради «Сурми Радзивилів» В закладі спланована та на належному рівні проводиться робота з батьками.

У закладі забезпечено належну роботу з охорони праці та дотримання санітарно – гігієнічних норм. Працівники дошкільного навчального закладу з ними ознайомлені. У закладі видаються накази щодо організації охорони праці, щодо дотримання техніки безпеки під час проведення новорічних свят, при організації екскурсій, про посилення протипожежного захисту в осінньо – зимовий період. У ДНЗ затверджено посадові інструкції відповідальних працівників за організацію роботи з питань охорони праці та проведена реєстрація їх у відповідних журналах. Розроблені інструкції з охорони праці , затверджені наказом №3 від 12.01.2012, проведено записи у відповідних журналах. У закладі згідно з чинними інструкціями ведеться журнал вступного інструктажу та інших інструктажів з охорони праці. Проведено перевірки контурів заземлення електроустановок та опору ізоляції, складено відповідний акт. Заклад забезпечений засобами пожежогасіння, проведено заміну старих вогнегасників, складено плани – схеми евакуацій дітей та працівників на випадок пожежі. Шляхи евакуації та аварійні виходи облаштовані належним чином.

У закладі випадків травматизму дітей у 2013-2014 навчальному році не було.

Наш дошкільний навчальний заклад у цьому навчальному році про атестовано спеціальною комісією відділу освіти райдержадміністрації .Результати атестаційної експертизи засвідчили, що дошкільний заклад належним чином забезпечує освітні послуги з питань дошкільної освіти, виховання та забезпечення здоров’я дошкільників. Впродовж 2013 року вжито системних заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази.

За результатами експертизи направлено матеріали до регіональної експертної ради при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації щодо атестації з відзнакою Радивилівського дошкільного навчального закладу – ясел-садка загального розвитку Радивилівської міської ради.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що наш дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я,реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

/Files/images/SAM_4195.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 641